top of page

AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular de les web:

Denominació Social: Jazz Obert, Associació d’Alligàtors
Domicili: Av. Conqueridor, 73 – 07760 – Ciutadella de Menorca
Telèfon: 666 373 961 – e-mail:
CIF: G07931439
Inscripció registral: Registre General dAssociacions de la Conselleria de Presidència de la CAIB núm. 3590 secció 1; Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'Ajuntament de Ciutadella, núm. 117.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Jazz Obert Associació d'Alligàtors, i estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels continguts sense el permís exprés i per escrit de Jazz Obert Associació d'Alligàtors.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets esmentats per part de Jazz Obert Associació d'Alligàtors, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que en regulen l'accés i la utilització per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per utilitzar-los amb fins comercials o per distribuir-los, transformar-los o comunicar-los.
Jazz Obert Associació d’Alligàtors, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dita utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.
Jazz Obert Associació d'Alligàtors, es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú ia mantenir-ne el contingut actualitzat.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se us informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, així com la de donar resposta i gestionar els seus comentaris i suggeriments.

A través de l'emplenament de formularis de contacte del Web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a Jazz Obert Associació d'Alligàtors, l'interessat presta el vostre consentiment exprés per al tractament de les vostres dades personals.

En cap cas Jazz Obert Associació d´Alligàtors, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l´afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d'acord amb els requeriments que estableix el Reglament esmentat.

La base legal per al tractament de les dades de contacte obtingudes a través de la present pàgina web amb les finalitats a dalt indicades serà el consentiment exprés prestat pel mateix interessat. Així mateix, quan l'usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal del tractament serà el compliment d'un contracte de què parteix l'interessat. Les dades personals de contacte facilitades mitjançant aquesta pàgina web es conservaran als nostres registres durant un període de tres anys. Pel que fa a les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, aquestes seran conservades mentre sigui necessari per assolir aquesta finalitat i puguin derivar-se responsabilitats del seu tractament.

No obstant això, en qualsevol moment podeu sol·licitar mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, l'accés a les vostres dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar-ne el tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir-ne el dret a la portabilitat. També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s'estan respectant els vostres drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i n'accepta el tractament declara formalment ser major de 14 anys. Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors de 14 anys. Jazz Obert Associació d´Alligàtors recorda a les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

Podem utilitzar enllaços a les nostres Webs a altres Pàgines web d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. Reconeix i accepta que no ens responsabilitzem, donem suport ni aprovam la gestió ni els continguts d'aquestes Pàgines web, i que no podem garantir que el contingut d'aquestes Webs sigui precís, complet, legal i/o inofensiu. En accedir a les Pàgines web de tercers a través de les nostres Webs, reconeix i accepta que no podrà interposar cap demanda contra nosaltres per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que li puguin ocasionar aquestes Pàgines Web de tercers i/o l'enllaç.

CONDICIONS D'ÚS

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que en regulen l'accés i la utilització per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per utilitzar-los amb fins comercials o per distribuir-los, transformar-los o comunicar-los.
Jazz Obert Associació d’Alligàtors, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dita utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.
Jazz Obert Associació d'Alligàtors, es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú ia mantenir-ne el contingut actualitzat.

XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals d'acord amb la seva política de privadesa. També consenteix expressament l'accés de Jazz Obert Associació d´Alligàtors al tractament de les seves dades contingudes a la llista d´amics i perquè les notícies publicades sobre qualsevol producte de Jazz Obert Associació d´Alligàtors apareguin al seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, us informem que les dades personals dels seguidors de Jazz Obert Associació d´Alligàtors, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és Jazz Obert Associació d´Alligàtors amb la finalitat de mantenir-vos informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de Jazz Obert Associació d´Alligàtors. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats. La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Jazz Obert Associació d´Alligàtors no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar a Jazz Obert Associació d´Alligàtors la cancel·lació dels mateixos. En qualsevol moment, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les vostres dades, o directament oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d'aquestes dades. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit a Jazz Obert Associació d´Alligàtors . En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

EXEMPCIÓ DE GARANTIES. DANYS EMERGENTS. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Accepteu que utilitzeu les webs pel vostre compte i risc. Les pàgines web, incloent-hi tot el contingut a què s'accedeix a través de les mateixes, se subministra “tal qual” en la mesura que ho permet la llei. És més, deneguem tota garantia expressa o implícita de les webs, incloent, sense límit, les garanties de no vulneració, comercialització o adequació a un propòsit en especial. No garantim i deneguem expressament tota garantia que les webs o qualsevol material o contingut de les mateixes hagi de ser interromput o estigui lliure d'errors, que es corregeixin els errors, o que les webs o el servidor que les proporciona estigui lliure de virus o qualsevol altre component nociu. No ens responsabilitzem de l'ús de les webs, incloent-hi, sense límit, el contingut i qualsevol error en aquestes. Posem a la vostra disposició la informació d'aquestes webs amb finalitats merament informatives. No podem garantir, i no ho fem, i renunciem expressament a tota protesta formal, que la informació sigui exacta i estigui completa per a lusuari de la informació o qualsevol altra persona. En la mesura que la llei ho permet, en cap cas ens responsabilitzarem davant de vostè ni cap tercer per qualsevol dany, incloent però sense estar limitat als danys indirectes, emergents, especials, punitius o exemplars, en els quals pugui incórrer en relació amb les webs o amb internet en general, o amb l'ús que en faci, o en relació amb qualsevol dada o altre material que sigui transmès o que resideixi a les webs, sense importar el tipus de demanda o la naturalesa de la causa dacció, encara que ens hagin advertit de la possibilitat de dany o pèrdua. Entén vostè que, en la mesura que la llei ho permeti, el seu únic remei contra nosaltres serà que deixi de fer servir les nostres webs.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pugui correspondre. En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de MENORCA.

bottom of page