top of page

TERMES & CONDICIONS

Add a subtitle

PROCEDIMET D'INSCRIPCIÓ

 1. Emplenar el formulari de registre de codetickets.com. Si ja estàs registrat a codeticket.com entra amb el teu usuari i contrasenya.

 2. Selecciona les activitats en les que vols participar. Si disposes d'un codi descompte introduix-lo en lloc corresponent abans d'afegir l'activitat en el teu cistell de compra.

 3. Un cop sel"leccionades totes les activitats desitjades, finalitza la teva compra mitjançant el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD.

 4. Rebràs un correu electrònic amb les entrades de cada activitat seleccionada del Menorca Lindy Exchange,

 5. Un cop realitzat el pagament, l'Organització de Menorca Lindy Exchange considera que la reserva està pagada, i no es compromet a fer cap devolució parcial ni total, per poder cobrir despeses de gestió i organització de l'esdeveniment.

TERMES GENERAL

Les condicions generals per als assistents a Menorca Lindy Exchange estaran gestionades per Jazz Obert Associació d'Alligàtors. La persona que es registra al Menorca Lindy Exchange haurà d'haver llegit i acceptat aquestes condicions legals de la trobada i requisits legals i de privadesa, imposades per l'organització, sinó fos així, en cap cas podria participar a Menorca Lindy Exchange,

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 1. No espermeten canvis un cop realitz el pagament.

 2. En casos d'urgències mèdiques, ocorregudes els dies previs a l'Exchange, l'Organització del Menorca Lindy Exchange valorarà la situació, amb l'enviament previ dels justificants pertinents. Es consideren urgències mèdiques: accidents, lesions òssies i/o trencaments òssies, afeccions sobtades de gravetat i amb necessitat d'hospitalització. No es considerarà urgència mèdica les lesions originades amb setmanes d'antelació a l'Exchange, amb pronòstic de curació proper a aquest.

 3. L´Organització de Menorca Lindy Exchange es reserva el dret de canviar horaris, localització, professors, bandes i preus de l´Exchange i/o de les festes i/o activitats, Qualsevol d'a aquests canvis es comunicarà a través del web.

 4. Alhora, la realització d'algunes de les diferents activitats programades està condicionada a un mínim d'inscrits. Si no arriba a aquest mínim l'organització podrà proposar una activitat alternativa i si no n'hi ha, reemborsar la quantitat corresponent a aquesta activitat als que s'hi hagin inscrit.

 5. En casos de força major com pandèmia, epidèmia, brot, crisi, guerra, atemptat terrorista, vagues laborals, temps extrems, accions governamentals, etc., El Menorca Lindy Exchange es podria cancel·lar, ajornar o modificar la naturalesa de l'esdeveniemnt, així com auto-absolir-se. de la responsabilitat d'efectuar un reemborsament complet per causes alienes a la seva voluntat. En tot cas, l'Organització podrà retenir un percentatge de l'import abonat en concepte de taxes administratives consistent a cobrir la part de despeses ja produïdes i no recuperables. En qualsevol cas, l'Organització sempre intentarà considerar alternatives per reduir els danys a ambdues parts.

 6. Si l'esdeveniment és cancel·lat o ajornat per l'Organtizació per circumstàncies alienes al nostre control, els participants tindran l'opció de transferir els seus abonaments per a la nova data de l'esdeveniment.

dades personals & drets d'imatge

 1. La informació dels participants al Menorca Lindy Exchange només es recull mitjançant l'entrada directa dels mateixos, com ara correu electrònic, noms, adreça, número de telèfon, etc. La informació es recull per a la personalització de la interacció amb el lloc web, la millora del lloc web i dels serveis, l'execució de l'oferta. els serveis i les dades dels usuaris no es distribueixen/comparteixen/venen a tercers. S'han pres totes les precaucions necessàries per garantir la seguretat de les dades de l'usuari. Els usuaris tenen dret a contactar amb nosaltres i sol·licitar la supressió o el canvi de tota la informació personal.

 2. Els usuaris i assistents totals o parcials al Menorca Lindy Exchenge, essent majors d'edat, en ple possessió dels seus drets civils, manifesta que durant els dies de celebració del Menorca Lindy Exchange, podran ser fotografiats i/o filmats. Aquestes imatges pretenen retratar els fets de Barswingona, i en tot cas hi ha un interès mercantilista d'aquestes imatges. L'Organització no es fa responsable de cap ús que terceres persones o empreses facin sense el permís d'aquestes imatges. Per tots aquests motius, AUTORIZO expressament l'ús de la meva imatge personal resultant del festival tal com s'esmenta. I perquè consti i faci efecte, accepto aquesta autorització en virtut del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L'acceptació general d'aquestes condicions implica l'autorització d'aquesta clàusula sobre la cessió del dret d'imatge.

CANVIS

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

DANYS I PREJUDICIS

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

bottom of page