Buscar
  • Menorca Lindy Exchange

MELX2018: Ciutadella Secret Tour


El secret de Ciutadella planteja inicialment una pregunta als espectadors: quin és el secret de la ciutat. Posteriorment, Josep Mercadal i Isabel Martín en mostrarán aspectes i històries de Ciutadella en els mateixos escenaris on van passar. Es tracta d'un espectacle dirigit a residents i visitants amb certa curiositat. L'objectiu és difondre els elements fonamentals de la personalitat de Ciutadella, la seva història i el seu caràcter, des d'un punt de vista entretingut i informatiu.

-----------------------------------------------------------------

El secreto de Ciutadella plantea inicialmente una pregunta a los espectadores: cuál es el secreto de la ciudad. Josep Mercadal y Isabel Martín nos mostrarán aspectos e historias de Ciutadella en los mismos escenarios en que pasaron. Es un espectáculo dirigido a residentes y visitantes con cierta curiosidad. El objetivo es dar a conocer los elementos fundamentales de la personalidad de Ciutadella, su historia y su carácter, desde un punto de vista entretenido e informativo

-----------------------------------------------------------------

The secret of Ciutadella initially raises a question to the spectators: what is the secret of the city. Subsequently, Josep Mercadal and Isabel Martín will show us aspects and histories of Ciutadella in the same scenarios where they passed.

It is a show aimed at residents and visitors with some curiosity. The objective is to publicize the fundamental elements of the personality of Ciutadella, its history and its character, from an entertaining and informative point of view


2 vistas

ContactA

JazzObert Menorca LindyHop

Av. Conqueridor, 73

07760 - Ciutadella de Menorca

ILLES BALEARS -SPAIN

menorcalindyhop@jazzobert.com

T. +(34) 649 001 140